PIVNÍ MÝDLA

Pivní mýdla jsou vyráběna pro podporu malých a středních pivovarů a jedná se o speciální sběratelskou edici našich výrobků. Mýdla obsahují přibalený sběratelský kupon s fotografií a číslem daného místa, s nimiž můžete hrát hru. Mýdlo může být také pěkným dárkem pro přátele či rodinu. Pokud si jej koupíte pro sebe, mýdlo můžete použít a číslovaný obrázek vám zůstane na památku. Kupon můžete využít k náhradě za jeden chybějící u vašeho turistického mýdla, přičemž lze použít jen jeden v každé vámi zaslané desítce pro získání bonusového mýdla.

Poslední aktualizace 17.8.2021

001 – Merklín – pivovar Petr Petružálek

Prodejní místo: Pivotéka Holýšov, MUDr. Šlejmara 590, Holýšov 345 62, web: https://www.pivotekaholysov.eu
Stránky pivovaru: https://www.pivovarpetrpetruzalek.cz
Pivovar navázal v roce 2018 na několik staletí starou tradici vaření piva v Merklíně, neboť první zmínka o vaření zlatavého moku v Merklíně pochází již z roku 1498, kdy Vilém z Chřínova založil spolu s  velkým rybníkem a mlýnem také pivovar.  K dalšímu rozvoji došlo v 17. století, když v roce 1670 Jakub Filip Berchtold z Uherčic nechal strhnout nedaleko stojící starou merklínskou tvrz a na jejím místě postavil nový barokní zámek s rozlehlým hospodářským dvorem, ke kterému patřily sýpky, pivovar a kamenné pivovarské sklepy. Roku 1872 získal merklínský velkostatek Eduard Pálffy z Erdödu a ještě za jeho života se ujal řízení velkostatku r. 1900 Jan Pálffy.
Ruční pivovar byl nahrazen roku 1903 pivovarem parostrojním, s kapacitou 20 000 hl ročně, který byl postaven na břehu Merklínského rybníka. Nový pivovar měl vlastní sladovnu a kromě výčepního piva vyráběl i určité množství ležáku. V roce 1945 bylo celé panství zkonfiskováno, převedeno pod národní správu a pivovar byl připojen k národnímu podniku Západočeské pivovary. V roce 1951 byl pivovar uzavřen a až po 67 letech pan Petr Petružálek uvařil novou várku piva. Nejvýznamnějším produktem merklínského pivovaru je tradiční český ležák s názvem Merklínský krokodýl.

002 – Domažlice – Městský pivovar

Prodejní místo: Pivotéka Holýšov, MUDr. Šlejmara 590, Holýšov 345 62, web: https://www.pivotekaholysov.eu
Stránky pivovaru: https://www.domazlice.eu/mestsky-pivovar-domazlice
Domažlický pivovar byl založený v roce 1341, pivo se ovšem vařilo již dříve v různých domech ve městě. V 16. století se v písemných zprávách uvádí již šest pivovarů a zlatavý mok byl vyvážen i do zahraničí. Domažlický pivovar byl postaven v poslední dekádě 19. století. Tehdejší pražská firma Novák a Jahn dokončila v roce 1892 varnu a o čtyři roky později i sladovnu. Díky dalšímu rozmachu pivovarnictví byly po přelomu století dostavěny ještě sklepy nebo kotelna. K útlumu potom došli během 1. světové války, kdy byl pivovar v Domažlicích dokonce na několik měsíců uzavřen.
V roce 1919 byl zapsán jako Obecní pivovar v Domažlicích, ovšem výroba se po válce rozbíhala jen pomalu. Roku 1936 se název změnil na Pivovar města Domažlic. V poválečných letech je areál opraven a modernizován, přičemž se dokonce jednalo o nejnákladnější investici v historii. Po znárodnění spadal do podniku Západočeské pivovary, aby se roku 1953 domažlický pivovar oddělil a přidružil mezi Chodské pivovary. Po dvou letech se však zase vrátil mezi ty západočeské. V 80. letech minulého století se stal součástí podniku Plzeňské pivovary s.p. Právě z této doby pocházel také komín, který se stal jedním z posledních z cihel postavených továrních komínů na území republiky, přičemž byl postaven ve dnech 20. 8. - 2. 11. 1984. V roce 1994 přešel pivovar pod Plzeňský Prazdroj a.s. a ještě toho roku se ve městě uvařilo 157 000 hektolitrů piva, když byl hlavním produktem Purkmistr 12%.
V roce 1996 byl pivovar v Domažlicích bohužel uzavřen, čímž zanikly originální značky jako třeba Purkmistr, Prior nebo Radní. V roce 2002 se chátrající objekt stal majetkem města a na jaře 2004 začal být demolován, aby ustoupil marketu Kaufland. Rozebrán byl i unikátní komín a stát zůstala pouze původní sladovna, nová sladovna a hvozd. V roce 2012 byla vyhlášena architektonická soutěž na rekonstrukci pivovaru, jejíž první část byla dokončena o tři roky později. V roce 2018 bylo započato s druhou fází a po dvou letech byl otevřen minipivovar. Ke které přibyla pivnice, restaurace, knihovna, kulturní a komunitní centrum, ale také expozice o pivovarnictví a historii rázovitého a neklidného koutu země na hranici - Domažlicka a sousedního Bavorska. Pivovar tak po letech chátrání opět ožil.