TURISTICKÁ MÝDLA # 101–200

Zde najdete seznam míst s čísly 101–200, kde byla umístěna turistická mýdla. Koupit je můžete na vybraných místech, uvedených v soupisu. Pokud prodejce vaše oblíbené mýdlo nemá, můžete si je objednat na www.rucnimydlarna.cz a my vám chybějící kousek rádi zašleme.

Poslední aktualizace 17.8.2021

101 – Náměšť na Hané – zámek

Prodejní místo: zámek Náměšť na Hané, Hrad 1, Náměšť na Hané 783 44, web: http://www.zamek.namestnahane.cz
Zámek Náměšť na Hané byl postaven v roce 1766 jako "Horní zámek", jelikož dosavadní sídlo již přestalo vyhovovat moderním požadavkům doby. Jedná se o raně klasicistní stavbu francouzského typu stojící uprostřed kruhového parku. V zámku si můžete prohlédnout vzácnou sbírku míšeňského porcelánu i expozici dětských historických kočárků.

102 – Janovice u Rýmařova – zámek

Prodejní místo: zámek Janovice u Rýmařova, Zámek 10/1, Janovice 793 42, web: https://www.zamek-janoviceurymarova.cz
Renesanční zámek Janovice vznikl na konci 16. století přestavbou gotické tvrze, která byla postavena v 1520 - 1530 Petrem ze Žerotína. Po období dietrichštejském přešlo panství roku 1721 do vlastnictví jilemnických hrabat Harrachů a zámek se stal vedlejším sídlem českého rodu. Ferdinand Bonaventura provedl ve 40. letech 18. století zásadní přestavbu zámku s pomocí významného stavitele Gottfrieda Weissera v pozdně barokním slohu. Již v 60. letech byl ale zámek opět přestavován, tentokrát v klasicistním stylu, Isidorem Gannevalem. Dnešní tvář získal zámek v letech 1827 až 1850.

104 – Buchlovice – zámek

Prodejní místo: zámek Buchlovice, náměstí Svobody 13, Buchlovice 687 08, web: https://www.zamek-buchlovice.cz
Zámek Buchlovice, ležící nedaleko hradu Buchlova, patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Stavba zámku byla zahájena těsně před rokem 1700 a jeho význam značně stoupl kolem roku 1900 za vlády hraběte Leopolda Berchtolda. Z buchlovického zámku bylo vytvořeno reprezentativní sídlo, v jehož zdech přední politikové té doby rozhodovali o osudech Evropy. Taktéž z tohoto období pochází současná podoba zámku i luxusně zařízené interiéry.

107 – Rosice – zámek

Prodejní místo: zámek Rosice, Žerotínovo náměstí 1, Rosice 665 01, web: http://zamek.rosice.cz
Dominantou města Rosice u Brna je zámek nad soutokem Bobravy s Říčanským potokem, postavený na místě starého hradu ze 13. století. Měl zřejmě obranný charakter, protože byl postaven na kopci nad městem. V 16. století, za Pertolda z Lipé, byly pravděpodobně zahájeny stavební úpravy a hrad byl přebudován na renesanční zámek. Po smrti Pertolda z Lipé se zámku ujali Žerotínové, kteří v přestavbách pokračovali a mimo jiné nechali odstranit veškeré znaky, které poukazovaly na tehdejší gotický hrad. V dalších letech se v držení zámku Rosice často střídali majitelé a nakonec se po vzniku Československa dostal do vlastnictví státu. Zámek má nyní postklasicistní historizující novodobou fasádu, avšak na severním křídle a pod arkádami jsou ještě pozůstatky renesanční sgrafitové omítky.

124 – Janov u Hřenska – rozhledna

Prodejní místo: Hotel U Zeleného stromu, Janov 5, 405 02 Janov u Hřenska, web: http://www.uzelenehostromu.cz
Celoročně volně přístupná rozhledna se nachází na mírném návrší Janovský vrch na okraji obce Janov, asi 15km severně od Děčína. Celková výška železné věže z roku 2013 je 40 metrů, vyhlídková plošina se nachází o 10 metrů níže. Naleznete ji na žluté turistické stezce z Hřenska, která dále pokračuje do indiánské vesničky Rosehill v Hájenkách a do Divoké soutěsky řeky Kamenice s plavbou na pramičkách. Z rozhledny je jako na dlani vidět Děčínský Sněžník, krásný výhled je i na Stříbrné stěny a Pravčickou bránu a samozřejmě na okolní obce. Vidět můžete také Růžovský vrch, část Lužických hor a stolové hory v Sasku. Rozhledna v Janově u Hřenska láká turisty také během zimy. Navštívit ji můžete, pokud teploty neklesnou pod mínus 10 °C.

131 – Karlova Studánka – lázně

Prodejní místo: Minimarket a prodejna suvenýrů, Karlova Studánka 9, Karlova Studánka 793 24, web: https://www.horskelazne.cz
Lázně Karlova Studánka založil roku 1785 na místě železářské osady Hubertov nejmladší syn Marie Terezie, Maxmilián II. František. Název Karlova Studánka získaly až v roce 1803 podle habsburského vojevůdce Karla Ludvíka, který v bitvě u Aspern roku 1809 porazil Napoleona. Leží v panenské přírodě na východní straně nejvyšší hory Jeseníků Pradědu, v údolí horské říčky Bílé Opavy, a pyšní se nejčistším vzduchem ve střední Evropě. Lázeňské empírové budovy pamatují založení lázní a dochovaly se dodnes. V parcích a na úbočích zalesněných svahů najdete lázeňské penziony a pavilony, geologickou expozici hornin z oblasti Jeseníků, umělý vodopád, kavárny i výletní restaurace.

132 – Bruntál – náměstí, městské hradby, kostel

Prodejní místo: Informační centrum, náměstí Míru 7, Bruntál 792 20, web: https://www.mubruntal.cz/tic.asp
Bruntál, založený moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem pravděpodobně roku 1213, se o 10 let později stal nejstarším městem na území nynější České republiky, když od českého krále Přemysla I. Otakara obdržel jako vůbec první obec v českých zemích magdeburské městské právo. Český název města je odvozen z původního německého názvu Freudenthal a byl poprvé použit v roce 1456. Důvodem založení města byla jednak nutnost zabezpečit severní hranici Moravy proti kolonizačním snahám vratislavského biskupství v téměř liduprázdném území Jeseníků, jednak rudné bohatství těchto hor.

141 – Čechy pod Kosířem – Muzeum historických kočárů

Prodejní místo: Muzeum historických kočárů, náměstí Svobody 377, Čechy pod Kosířem, web: https://www.historickekocary.cz
Muzeum kočárů, které patří k největším svého druhu ve střední Evropě. Návštěva muzea historických kočárů a samotný program je nezapomenutelným zážitkem pro všechny generace, neboť spojuje dávnou minulost se současností. Expozice vytvořená restaurátorem Václavem Obrem čítá na 50 kočárů a saní z let 1750 – 1920. Najdete zde takové skvosty jako je arcibiskupský kočár, který účinkoval ve filmu o císařovně Sissi, nejvzácnější kočár Zlatá karosa z roku 1750, největší sbírku smutečních kočárů, sbírku biskupských kočárů, kočáry restaurované i v původním stavu, sbírku luceren a řadu dokumentů, tiskovin a plánů.

142 – Olomouc – Pevnost poznání a Barokní prachárna

Prodejní místo: Pevnost poznání, areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7, Olomouc 779 00, web: https://www.pevnostpoznani.cz
Pevnost poznání vznikla roku 2015 jako interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky a patří do kategorie tzv. science center, poskytujících neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů. Vedle čtyř stálých expozic, vybavených více než dvěma stovkami modelů a přístrojů, muzeum nabízí pravidelné akce a programy. Ty se uskutečňují jak v multifunkčním Laudonově sále, ve výstavních sálech a foyer, tak i venku v areálu pevnůstky. V Pevnosti poznání můžete na vlastní kůži zažít experimenty a vidět zblízka věci, které jinde neuvidíte. Projdete se například modelem mozku, potkáte vodní hmyz v nadživotní velikosti, zatopíte město stoletou vodou, vyřešíte obří hlavolamy nebo díky digitálnímu planetáriu prozkoumáte hvězdnou oblohu. Barokní prachárna pak byla vybudována v roce 1758 jako první ze čtyř objektů Korunní pevnůstky a patřila ke čtyřem válečným prachárnám umístěným v bastionech uvnitř Olomoucké pevnosti.

143 – Šternberk – Expozice času

Prodejní místo: Expozice času, ČSA 19, 785 01 Šternberk, web: https://www.expozicecasu.cz
Expozice času, která vznikla v roce 2011 v bývalém domě osvěty. Expozice zahrnující přes 250 exponátů nabízí návštěvníkům nevšední pohled na čas a jeho měření od vesmírného vzniku času až po atomové hodiny. V části věnované vesmíru najde návštěvník interaktivní obrazovku, kde si může zkusit uspořádat planety sluneční soustavy na jejich oběžných drahách. Uvidí zde zajímavé 3D modely apod. V další galerii se návštěvníci seznámí s vývojem kalendářů až dojdou k hodinám od nejstarších, přesýpacích a slunečních po model atomových hodin z Královské observatoře Greenwich. Expozice připomene návštěvníkům Mikoláše Koperníka, G. Galileiho i Alberta Einsteina. Součástí expozice je také interaktivní panel s možností poslechu českých a moravských zvonů. Město Šternberk se v druhé polovině 20. století pyšnilo výrobou nástěnných hodin a budíků. Část expozice je proto věnována výrobkům tehdejšího podniku Chronotechna a také je zde ukázka hodinářské dílny s mnoha zajímavými nástroji.

152 – Prachov – turistická chata KČT

Prodejní místo: Turistická chata Prachov, Blata 15, Jičín 506 01, web: https://www.chata-prachov.cz
Prachov - turistická chata KČT, jenž stojí přímo u vstupu do areálu Prachovských skal od roku 1886, kdy ji nechal postavit hrabě Ervin Schlik v podobě dřevěné lesní restaurace a svému účelu sloužila 34 let. V následujících dvaceti letech postupně přejímal péči o turistiku v Prachovských skalách KČT, který uzavřel smlouvu s majitelem pozemků hrabětem Schlikem. V roce 1921 KČT koupil pozemek pod původní dřevěnou restaurací, kterou zboural a v roce 1922 zde otevřel novou dřevěnou turistickou chatu postavenou podle plánů architektů Machoně a Vlčka. V roce 1930 pak KČT chatu rozšířil v podstatě do dnešní podoby. Přístavba již byla cihlová, s kamennou podezdívkou a sloupy ze stejného materiálu. Po zrušení KČT v roce 1948 převzalo chatu Prachov nejprve družstvo Vzlet a po zrušení družstva přešla chata pod Restaurace a jídelny. V roce 1991 se podařilo chatu získat zpět do majetku obnoveného KČT. Byla ve značně zdevastovaném stavu, ale po nezbytných opravách byla opět otevřena. Turisté naleznou na chatě jak rychlé občerstvení, tak možnost celodenního stravování.

153 – Prachovské skály – Český ráj

Prodejní místo: Turistická chata Prachov, Blata 15, Jičín 506 01, web: https://www.chata-prachov.cz
Přírodní rezervace Prachovské skály patří k nejznámějším skalním oblastem České republiky. Je jednou z nejstarších přírodních rezervací v České republice, když byla  vyhlášena již v roce 1933 a snaha ochránců přírody byla završena v roce 2002 připojením přírodní rezervace Prachovské skály k Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Malý prohlídkový okruh prochází úzkou, jen 35 cm širokou skalní štěrbinou, odtud vystoupíte na dvě nejznámější vyhlídky, zpět se vrátíte Císařskou Chodbou mezi mohutnými skalními bloky. Prohlídka tohoto okruhu může trvat asi 3/4 hodiny. Velký prohlídkový okruh prochází přes sedm vyhlídek, návštěvník zde stoupá mnohokrát po schodištích, vytesaných do skály, protáhne se úzkými štěrbinami mezi obrovskými balvany. Okruh je 3,5 km dlouhý a jeho prohlídka může trvat až 2,5 hod.

161 – Hulice – Vodní dům

Prodejní místo: Návštěvnické středisko Vodní dům, Hulice 118, Hulice 257 63, web: https://www.vodni-dum.cz
Vodní dům je zábavně vzdělávací středisko evropsky významné lokality Želivka. Vnitřní expozice vás provede postupně pěti přehlednými sekcemi. a představí vám všechny tváře vody, od života ve vodě přes vodu v oblacích až po mokré osvěžení. V akváriích uvidíte líně plující ryby, poležení v polštářích nabízí obří škeble, můžete si zkusit vyrobit mrak a nechat ho plynout třeba až k vodnímu baru. Mikroskopy a zvětšené modely přiblíží mikrosvět pod hladinou, v další části expozice ožije přírodní scenérie hlasy ptáků a žab. Vše o pitné vodě a jejím koloběhu se dozvíte v sekci Nekonečná cesta vody. Výlet do historie vás zavede do doby Karla IV., ze které pocházejí originály nástěnných maleb ze zaniklého kostela v Dolních Kralovicích. Dětem se budou líbit vodní hrátky v atriu Vodního domu. O úloze vody v krajině poučí informační panely naučné stezky v okolí Vodního domu. Objednat lze také komentovanou prohlídku zásobárny pitné vody – vodní nádrže Švihov.

162 – Lbosín – rozhledna Špulka

Prodejní místo: Rozhledna Špulka, Lbosín 257 26, web: http://www.rozhlednaspulka.cz
Rozhledna Špulka byla vybudována v letech 2013 – 2014 ve spolupráci 21 obcí, seskupených v mikroregionu CHOPOS. Původním plánem byl vznik naučného místa poskytujícího veškeré informace o mikroregionu, tento záměr se nakonec rozšířil i o stavbu rozhledny, nacházející se na vrchu Březák u Lbosína. Tak jako klasická špulka navíjí cosi dlouhého, což může být pevné i křehké, tak si lze představit i vzájemnou spolupráci obcí usilujících o rozvoj regionu. Proto se právě špulka stala tvarem rozhledny a symbolem této oblasti

171 – Úštěk – náměstí, Ptačí domky a kostel

Prodejní místo: Informační centrum, Mírové náměstí 47, Úštěk 411 45, web: https://www.mesto-ustek.cz/
Město Úštěk leží v Ústeckém kraji na staré obchodní stezce a první zmínka o něm je z roku 1361. Město je tvořeno malým historickým jádrem, dvěma předměstími a 21 vesnickými místními částmi. Vlastní město leží na výrazném pískovcovém návrší na rozhraní CHKO České středohoří a Kokořínsko. Nejhodnotnější částí města je jeho střed s mnoha zachovalými pozdně gotickými měšťanskými domy na Mírovém náměstí, prohlášený památkovou rezervací. Proto byl Úštěk nejednou využit jako kulisa k filmům. V okolí města je krásná krajina s několika rezervacemi a severně od města je veliký rybník Chmelař.

181 – Lednice – Apollónův chrám

Prodejní místo: zámek Valtice, Zámek 1, Valtice 691 42, web: https://www.zamek-valtice.cz
Monumentální klasicistní stavba z počátku 19. století s názvem Apollónův chrám je jednou z drobných staveb v Lednicko-valtickém areálu, která byla zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Výzdoba této krásné stavby pochází z chrámu Múz, který stával nedaleko a po jeho zrušení byly sochy převezeny do tohoto nově postaveného chrámu z let 1817-19, zasvěceného antickému bohu Apollónovi. Chrám byl vystavěn empírovém stylu, jehož autorem byl dvorní lichtenštejnský stavitel Josef Kornhäusel, přičemž stavbu dokončil jeho nástupce J.F.Engel. Nejvýraznějším prvkem přední strany je osm dórských sloupů, za nimiž se nachází reliéf boha Apollóna na slunečním voze.

182 – Lednice – Rendez-vous

Prodejní místo: zámek Valtice, Zámek 1, Valtice 691 42, web: https://www.zamek-valtice.cz
Dianin chrám neboli Rendez-vous byl postaven v roce 1812 jako lovecký zámeček na území Lednicko-valtického areálu nedaleko Valtic. Tuto krásnou stavbu nechal vybudovat Jan I. z Lichtenštejna podle návrhu architekta Josefa Hardtmutha, stavbu provedl architekt Josef Kornhäusel. Později prošel celý klasicistní objekt empírovou přestavbou a od roku 1996 je stejně jako zbytek Lednicko-valtického areálu zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zámeček dostal podobu římského vítězného oblouku.

183 – Lednice – chrám Tří Grácií

Prodejní místo: zámek Valtice, Zámek 1, Valtice 691 42, web: https://www.zamek-valtice.cz
Pro toto kryté sloupořadí z první čtvrtiny 19. století, před kterým stojí sousoší, se vžil název Tři Grácie. Neoklasicistní letohrádek byl vybudován za vlády knížete Jana I. z Lichtenštejna v letech 1824–1825 podle projetu architekta Franze Josefa Engela. Sousoší před kolonádou je dílem sochaře Johanna Martina Fischera z roku 1799 a původně bylo umístěno v zámeckých zahradách v Lednici. Autorem sochařské výzdoby v kolonádě je Josef Klieber.

191 – Bojkovice – Tillichovo náměstí, kostel, socha Svobody

Prodejní místo: Muzeum Bojkovska, Palackého 172, Bojkovice 687 71, web: http://www.muzeumbojkovska.cz
Město Bojkovice leží na řece Olšavě v údolí Bílých Karpat poblíž hranic se Slovenskem a jeho historie je spojena s osudy hradu, který si na soutoku říčky Koménky s Olšavou postavili roku 1480 bratři Landštejnové. Jmenování Bojkovic městem se uskutečnilo roku 1449, i když jako vesnice jsou vzpomínány již roku 1412. Na panství světlovském, čítajícím asi 25 obcí, se za staletí vystřídalo několik rodů. V roce 1965 byly Bojkovice jmenovány městem.

192 – Bojkovice – Muzeum Bojkovska

Prodejní místo: Muzeum Bojkovska, Palackého 172, Bojkovice 687 71, web: http://www.muzeumbojkovska.cz
V bojkovickém muzeu se nacházejí expozice věnované nejstarším dějinám okolí města, cechům a řemeslům, soudnictví v Bojkovicích, lidovému domu s hospodářstvím a nezapomnělo se ani na sakrální tematiku. V expozici řemesel uvidíte vybavení soukenické dílny z 18. století, ukázky práce kovářů a zámečníků či cechovní postavníky. Raritou je expozice věnovaná zvěrokleštičství či předměty připomínající činnost Bajerovy sodovkárny.

193 – Bojkovice – rozhledna Na Skalce

Prodejní místo: Muzeum Bojkovska, Palackého 172, Bojkovice 687 71, web: http://www.muzeumbojkovska.cz
Dřevěná rozhledna Na Skalce se nachází asi 1 km na od města Bojkovice v nadmořské výšce 492 metry. Byla postavena roku 2011 a její celková výška činí 10 metrů, přičemž vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 8 metrů. Půlkruhový výhled z kryté plošiny je kvůli vysokému lesu omezen pouze západním směrem na Bojkovice, Chřiby a Bílé Karpaty s Velkou Javořinou. Z Krhova na rozhlednu vede polní cesta, další variantou je přístup od polního letiště u Bojkovic. Stavba je volně přístupná a otevřená denně bez omezení.